Ჩვენი გუნდი

მენეჯმენტი

General Manager

Მთავარი მენეჯერი

HR

ოფიციალური მენეჯერი

Production Manager

Წარმოების მენეჯერი

Products Manager

პროდუქტების მენეჯერი

Purchase Manager

შესყიდვების მენეჯერი

Sales Manager

Გაყიდვების მენეჯერი