Სერტიფიკატი

3A ჩაშვების ტესტის ანგარიში

ნეიტრალური მარილის სპრეის ტესტი

ტყვიის მთლიანი კონტენტი და კადმიუმის მთლიანი შინაარსის ტესტის ანგარიში

2021_SCS-EPA

2021_SCS-CARB